Skip to content

Tin tức Fukuoka

Quan khách đến từ nước ngoài

Ngày 25-9-2017

Đại sứ quán Áo tại Nhật Bản

Đại sứ nước Cộng hòa Áo tại Nhật Bản - Ngài Hubert HEISS


Trang chủ

Trang chủ
Đăng ký hệ thống mail gửi tin phòng chống thiên tai (tiếng Anh)

QR code to accessDùng khi truy cập bằng điện thoại cầm tay

Copyright (C) 2012 Fukuoka Prefecture.All rights reserved.